Nền tảng đánh bạc trực tuyến uy tín nhất

DỮ LIỆU CÁC LOẠI MẪU ĐƠN

Đăng lúc: 23:12:30 22/03/2022 (GMT+7)

1. ĐƠN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP
Đơn cấp bản sao bằng TN.docx
 
2. ĐƠN CẤP LẠI BẢNG ĐIỂM
Đơn cấp bảng điểm.docx

3. ĐƠN XIN CHỈNH SỬA BẰNG TỐT NGHIỆP

Đơn chỉnh sửa bằng TN.docx 


4. ĐƠN XIN MIỄN GIẢM MÔN HỌC


Đơn xin miễn giảm môn học.docx

5.ĐƠN XIN HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM


đơn xin học cải thiện điểm.doc

6. ĐƠN XÉT TUYỂN CĐ VÀ TRUNG CẤP  

Đơn xét tuyển 2022.doc


7. DS tổng hợp sinh viên học sinh học lại  ( Dành cho cán bộ giảng viên)
  Tổng hợp DS sinh viên học sinh học lại 2023.xlsx

8. Đơn xin học lại 2023 ( Dành cho HS SV)
Đơn xin học lại 2023.docx

9. ĐƠN XỊN HOÃN  THI CUỐI KHOÁ

đơn xin HOÃN thi cuối khóa.doc