Nền tảng đánh bạc trực tuyến uy tín nhất

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmChủ trìThành phầnChuẩn bịGhi chú
Thứ hai
27/11/2023
Thứ ba
28/11/2023
Thứ tư
29/11/2023
14h00Nghiệm thu minh chứng đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Phòng CTHSSV ( lần 2).Phòng họp tầng 3.PHT Hoàng Linh.Ban Giám hiệu, các Phòng KTKĐCL, Phòng CTHSSV.Các Phòng KTKĐCL, CTHSSV.
Thứ năm
30/11/2023
15h15Họp Hội đồng Khoa học nghiệm thu đề cương của ThS. Đỗ Thị Ánh Tuyết - Bộ môn Điều dưỡng.Phòng Hội thảo.Chủ tịch Hội đồng.Theo quyết định, GV Bộ môn không có giờ.Các Phòng QLKH - QHQT, TCHC, ThS. Đỗ Thị Ánh Tuyết.
Thứ sáu
1/12/2023
Thứ bảy
2/12/2023
Chủ nhật
3/12/2023
Ghi chú: